Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Urząd Stanu Cywilnego

DRUK. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zagranicznego

 

więcej

DRUK. Wniosek o zaświadczenie do slubu za granicą

 

więcej

DRUK. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

 

więcej

DRUK. Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/ odpisu aktu

 

więcej

DRUK. Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

 

więcej

DRUK. Wniosek o transkrypcję aktu 2016

 

więcej

DRUK. Pełnomocnictwo

 

więcej

DRUK. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu

 

więcej